Số điện thoại tạm thời miễn phí

Trung Quốc, Hồng Kông / Macao / Đài Loan, Mỹ, Anh, Canada, Úc, Philippines, Indonesia, một số quốc gia trên thế giới với tổng số hơn 200 số điện thoại tạm thời nhận được mã xác minh trực tuyến sms.